česky  čs
english  en
Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství (2322091)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:18.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Na základě předběžného zadání bakalářské práce studenti pod vedením svých vedoucích zpracují rešerši shrnující a hodnotící prostudovanou literaturu se zvláštním zřetelem na experimentální metodiku využitelnou pro vlastní zpracování bakalářské práce. Případně mohou zmínit plánovaný experiment nebo zhodnotit dosud získané poznatky či výsledky.
Osnova
Student v prámci předmětu pod vedením vedoucího bakalářské práce provádí a vyhodnocuje experimenty, sepisuje svou závěrečnou práci. Výuka probíhá konzultačním způsobem.
Literatura
Dle doporučení vedoucího bakalářské práce
Požadavky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Písemná, prezentace
Klíčová slova
Literární rešerše, experiment, zpracování výsledků, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)