česky  čs
english  en
Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství (2322091)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:18.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Na základě předběžného zadání bakalářské práce studenti pod vedením svých vedoucích zpracují rešerši shrnující a hodnotící prostudovanou literaturu se zvláštním zřetelem na experimentální metodiku využitelnou pro vlastní zpracování bakalářské práce. Případně mohou zmínit plánovaný experiment nebo zhodnotit dosud získané poznatky či výsledky.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Dle doporučení vedoucího bakalářské práce
Požadavky
Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Výroba a ekonomika ve strojírenství, kteří budou obhajovat bakalářskou práci na Ústavu materiálového inženýrství.
Klíčová slova
Literární rešerše, experiment, zpracování výsledků, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)