česky  čs
english  en
Projekt I (2322115)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:PRO1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:1Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti ve skupinách zpracovávají zprávu na téma z oblasti materiálového inženýrství zadané vedoucím práce. Získávají tak hlubší odborné znalosti v zadané problematice i zkušenosti v oblasti týmové spolupráce. Jedná se o projektovou výuku, studenti se setkávají s vedoucím práce v rámci domluvených konzultací a při provádění experimentálních prací v laboratořích. V rámci každé pracovní skupiny je výsledkem společná závěrečná práce a její obhajoba před ostatními studenty.
Osnova
Výuka probíhá dle domluvy s vyučujícím dané skupiny
Literatura
Odborná literatura k zadané problematice doporučená vedoucím práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)