Oborový projekt I (2322121)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:OPApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen pro studety 3. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Zapisují si jej studenti, kteří budou bakalářskou práci obhajovat na Ústavu materiálového inženýrství.
Structure
Student v prámci předmětu pod vedením vedoucího bakalářské práce provádí a vyhodnocuje experimenty, sepisuje svou závěrečnou práci. Výuka probíhá konzultačním způsobem.
Literarture
Literaturu doporučuje studentovi vedoucí bakalářské práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 6:48 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)