česky  čs
english  en
Technická keramika (2322705)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:12.05.2008
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Keramické materiály jsou stále více využívané v technických aplikacích. Technologie výroby je předurčuje pro rozsáhlé využití ve všech odvětvích průmyslu. V některých případech nahrazují klasické kovové materiály. Nacházejí uplatnění v konstrukcích, na které jsou kladeny specifické požadavky v dopravě, v elektrotechnice nebo slouží jako řezné destičky v technologii obrábění.
Osnova
1. Prášková metalurgie, definice a rozdělení
2. Keramické materiály, jejich charakteristika
3. Konstrukční keramika z hlediska využití
4. Výroba keramiky
5. Keramické konstrukční materiály pro elektrotechniku (ultra porcelán , steatit, keramika Al2O3
6. Základní mechanické vlastnosti technické keramiky
7. Lomové chování keramických materiálů
8. Metody zvyšování odolnosti proti porušování
9. Sklokeramika
10. Technické sklo
11. Řezná keramika, její technologické vlastnosti
12. Slinuté karbidy
13. Vliv technologie slinování na mechanické a technologické vlastnosti karbidů
14. Neoxidová keramika pro technické použití
Osnova cvičení
1. Výpočet základních mechanických vlastností keramických materiálů
2. Defektoskopické metody zkoušení keramických materiálů
3. Hodnocení a pozorování lomových ploch keramiky
4. Studium struktury oxidové a neoxidové keramiky
5. Práce s normou pro práškové materiály
6. Studium mezních stavů porušování keramické struktury
Literatura
[1] Hanykýř, V., Kuzendorfer, J.:Technologie keramiky, Epava, Olomouc, 2002
[2] Menčík,J.: Pevnost a lom skla a keramiky, Brno, 1990
[3] Humár, A.:Slinuté karbidy a řezná keramika, Brno, 1995
[4] Hanykýř,V. a kol.:Fyzikálně chemické základy výroby keramických hmot. Studijní materiál pro postgraduální studium Technologie silikátů, VŠCHT, Praha 1980
Požadavky
Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena.
Klíčová slova
Prášková metalurgie, oxidová keramika, neoxidová keramika, vlastnosti keramických materiálů, technické sklo, slinuté karbidy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)