česky  čs
english  en
Diplomový projekt (2323000)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:DPROApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:Credits:20
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Structure
• Úvodní cvičení (metodika tvůrčího psaní závěrečné práce)
• Literární rešerše dané problematiky
• Konzultace
• Návrh schématu závěrečné práce
• Samostatná práce na projektu
• Konzultace
• Samostatná práce na projektu
• Návrh experimentálního programu
• Provedení experimentu
• Konzultace
• Vyhodnocení experimentu
• Konzultace
• Prezentování výsledků projektu a následná diskuse k tématu

Structure of tutorial
Literarture
Odborná literatura k danému tématu dle doporučení vedoucího práce
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)