Diplomový projekt (2323000)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:DPROSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:20
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
• Úvodní cvičení (metodika tvůrčího psaní závěrečné práce)
• Literární rešerše dané problematiky
• Konzultace
• Návrh schématu závěrečné práce
• Samostatná práce na projektu
• Konzultace
• Samostatná práce na projektu
• Návrh experimentálního programu
• Provedení experimentu
• Konzultace
• Vyhodnocení experimentu
• Konzultace
• Prezentování výsledků projektu a následná diskuse k tématu

Osnova cvičení
Literatura
Odborná literatura k danému tématu dle doporučení vedoucího práce
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 2.12.2020, 0:50 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)