česky  čs
english  en
Biomateriály a biotolerance (2323010)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Biokompatibilita - základní pojmy a definice. Biomateriály - přehled, užití v medicíně. Vlastnosti a struktura materiálů a jejich vztah k živému systému. Metody určení struktury a složení materiálu. Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity. Imunitní systém, testy biokompatibility, podstata vazby živé tkáně na materiál; sterilizace. Morfologie, drsnost a tribologické vlastnosti povrchu biomateriálů; vliv chemických vlastností povrchu biomateriálů a odolnosti proti korozi na biokompatibilitu. Úpravy povrchu - vytváření a aplikace tenkých vrstev a povlaků. Příklady vývoje biokompatibilního materiálu pro dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpy (vrstva TiN), příprava a vlastnosti TiNi s plasmatickým nástřikem.
Teacher's
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2017/2018
doc. RNDr. Vladimír Starý CSc.
Letní 2017/2018
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)