Biomateriály a biotolerance (2323010)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Biokompatibilita - základní pojmy a definice. Biomateriály - přehled, užití v medicíně. Vlastnosti a struktura materiálů a jejich vztah k živému systému. Metody určení struktury a složení materiálu. Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity. Imunitní systém, testy biokompatibility, podstata vazby živé tkáně na materiál; sterilizace. Morfologie, drsnost a tribologické vlastnosti povrchu biomateriálů; vliv chemických vlastností povrchu biomateriálů a odolnosti proti korozi na biokompatibilitu. Úpravy povrchu - vytváření a aplikace tenkých vrstev a povlaků. Příklady vývoje biokompatibilního materiálu pro dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpy (vrstva TiN), příprava a vlastnosti TiNi s plasmatickým nástřikem.
Vyučující
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2017/2018
doc. RNDr. Vladimír Starý CSc.
Letní 2017/2018
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 2.12.2020, 1:47 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)