Projekt II (2323012)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:PRO2Approved:28.02.2018
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Projekt II. je založen na týmové spolupráci 3-4 studentů, kteří společně řeší určitý problém z oblasti materiálového inženýrství. Témata jednotlivým skupinám zadávají vedoucí.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Dle doporučení vedoucího práce a okolnostech zadaného tématu.
Requirements
práce v rozsahu 35-40 stran a její obhajoba
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 27.11.2021, 19:01 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/6d511632/2021-11-23/10:13)