Projekt II (2323012)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:PRO2Schválen:28.02.2018
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Projekt II. je založen na týmové spolupráci 3-4 studentů, kteří společně řeší určitý problém z oblasti materiálového inženýrství. Témata jednotlivým skupinám zadávají vedoucí.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Dle doporučení vedoucího práce a okolnostech zadaného tématu.
Požadavky
práce v rozsahu 35-40 stran a její obhajoba
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.10.2021, 10:21 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)