česky  čs
english  en
Projekt III (2323013)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:PRO IIISchválen:16.09.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti ve skupinách zpracovávají zprávu na téma z oblasti materiálového inženýrství zadané vedoucím práce. Získávají tak hlubší odborné znalosti v zadané problematice i zkušenosti v oblasti týmové spolupráce. Jedná se o projektovou výuku, studenti se setkávají s vedoucím práce v rámci domluvených konzultací a při provádění experimentálních prací v laboratořích. V rámci každé pracovní skupiny je výsledkem společná závěrečná práce a její obhajoba před ostatními studenty.
Osnova
1.Hledání a prostudování další literatury týkající se zadání.
2.Navržení dalších postupů řešení.
3.Navazující experimenty.
4.Vypracování zprávy a prezentace.
Osnova cvičení
Literatura
Dle dané problematiky. Její vyhledání je součástí zadání.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)