Projekt IV (2323015)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:PRO4Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:Credits:10
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Studenti ve skupinách zpracovávají zprávu na téma z oblasti materiálového inženýrství zadané vedoucím práce. Získávají tak hlubší odborné znalosti v zadané problematice i zkušenosti v oblasti týmové spolupráce. Jedná se o projektovou výuku, studenti se setkávají s vedoucím práce v rámci domluvených konzultací a při provádění experimentálních prací v laboratořích. V rámci každé pracovní skupiny je výsledkem společná závěrečná práce a její obhajoba před ostatními studenty.
Structure
1.Hledání a prostudování další literatury týkající se zadání.
2.Navržení dalších postupů řešení.
3.Navazující experimenty.
4.Vypracování zprávy a prezentace.
Structure of tutorial
Literarture
Dle dané problematiky. Její vyhledání je součástí zadání.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.9.2020, 22:11 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)