česky  čs
english  en
Nanomateriály (2323703)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:12.05.2008
Platí do: ??Rozsah:2+0
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět přibližuje studentům materiály, které jsou vyrobeny pomocí nanotechnologií a jsou označovány jako nanomateriály.
Tyto nanomateriály se využívají pro nové konstrukční prvky a přístroje spojené nejvíce s biosystémy.
Osnova
1. Úvod do problematiky nanomateriálů a nanotechnolgií
2. Přehled užití nanomateriálů
3. Nanoprášky a jejich aplikace
4. Nanotrubice a jejich aplikace
5. Nanovlákna a jejich aplikace
6. "Bulic" ultrajemné materiály
7. Nátěry a nanočásticemi a jejich příprava a užití
8. Bio - nano materiály
9. Vlastnosti nanomateriálů
10. Nano částice
11. Nanodráty pro senzory
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
Nanočástice, nemateriál, nanotechnologie, nanoprášek, nanovlákno
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)