česky  čs
english  en
Diplomová práce (2323990)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:DPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu. Zahrnuje základní přehled používaných biomateriálů, jejich testování a využití pro výrobu reálných implantátů. Představeny budou i nové trendy výroby biomateriálů a jejich povrchových úprav.
Osnova
• Úvodní přednáška
• Biokompatibilita materiálů
• Mechanické vlastnosti biomateriálů
• Kovy a keramika
• Polymery a kompozity
• Aditivní technologie
• Povrchové úpravy
• Tribologie
• Korozní odolnost
• Testování implantátů
• Průmyslová výroba implantátů
• Nové materiály a aplikace
Osnova cvičení
Literatura
[1] WONG, Joyce Y. a Joseph D. BRONZINO. Biomaterials. Boca Raton: CRC Press, 2007. ISBN 0849378885.
[2] RATNER, B. D. Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. 3rd ed. Boston: Elsevier/Academic Press, 2013. ISBN 9780123746269.
Požadavky
Prezentace individuálního zadání
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)