česky  čs
english  en
Diplomová práce (2323990)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:DPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu. Zahrnuje základní přehled používaných biomateriálů, jejich testování a využití pro výrobu reálných implantátů. Představeny budou i nové trendy výroby biomateriálů a jejich povrchových úprav.
Osnova
• Úvodní přednáška
• Biokompatibilita materiálů
• Mechanické vlastnosti biomateriálů
• Kovy a keramika
• Polymery a kompozity
• Aditivní technologie
• Povrchové úpravy
• Tribologie
• Korozní odolnost
• Testování implantátů
• Průmyslová výroba implantátů
• Nové materiály a aplikace
Literatura
[1] WONG, Joyce Y. a Joseph D. BRONZINO. Biomaterials. Boca Raton: CRC Press, 2007. ISBN 0849378885.
[2] RATNER, B. D. Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. 3rd ed. Boston: Elsevier/Academic Press, 2013. ISBN 9780123746269.
Požadavky
Prezentace individuálního zadání
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)