česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2323993)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:20.04.2011
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Bakalářská práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v dané problematice, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření diplomové práce.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Určí vedoucí práce bakalářské práce dle zvoleného tématu práce.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)