Diplomová práce (2323998)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Vypracování závěrečné práce podle zadání a pod vedením vedoucího práce.
Osnova
Dle zadání vyučujícího
Literatura
Dle zadání vyučujícího
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 31.5.2023, 12:35 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)