Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Seminář pro materiálové inženýrství (2326002)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:26.04.2005
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Praktické využití diagramu železo - uhlík, vlivu legujících a doprovodných prvků, exkurze do vybraného výrobního závodu. Využití rovnovážných diagramů pro zpracování slitin železa, praktické aplikace tepelného zpracování, využití diagramů IRA, ARA. Exkurze do kalírny, chemicko - tepelné zpracování. Srovnání mechanických vlastností a v souvislosti s nimi použití různých druhů materiálů pro konkrétní aplikace. Analýza struktury a mechanických vlastností neželezných kovů, plastů a kompozitů a konstrukční keramiky. Exkurze tématicky zaměřená na moderní zkušební metody s využitím špičkové laboratorní techniky.
Osnova
1. Fe-Fe3C , struktury a vliv legujících prvků, příklady využití rovnovážných diagramů
2. Aplikace kompozitů ve strojírenství
3. Praktické využití IRA, ARA diagramů
4. Praktické aplikace, návrhy postupů TZ
5. Chemicko - tepelné zpracování v praxi
6. Exkurze do kalírny
7. Porovnání mechanických vlastností různých materiálů
8. Praktické aplikace neželezných kovů
9. Exkurze do výrobního závodu
10. Aplikace plastů ve strojírenství
11. Materiálové inženýrství v současnosti
12. Použití konstrukční keramiky

Osnova cvičení
dle osnovy předmětu

Literatura
[1] MACEK, K., ZUNA, P. a kol. Nauka o materiálu. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 1999
[2] FIALA, J., MENTL, V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálu, Praha: Academia, 2003
[3] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999
Požadavky
Absolvování předmětu Nauka o materiálu II., 80% účast na cvičeních
Klíčová slova
Materiálové inženýrství, mechanické vlastnosti, tepelné zpracování, kovové materiály, nekovové materiály
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)