česky  čs
english  en
Odborná praxe (2326060)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:21.06.2013
Platí do: ??Rozsah:0P+40C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Minimálně 40 hodin trvající odborná praxe, která studentům umožní propojit dosažené teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.
Osnova
Výuka je dle lokality a pozice praxe.
Osnova cvičení
Odborná praxe na pracovištích firem a ústavů, které se zabývají materiálovou problematikou a spolupracují s Ústavem materiálového inženýrství. Praktické seznámení s pracovišti a technickou dokumentací. Po vzájemné dohodě posluchače, pracoviště a ústavu lze dobu trvání praxe prodloužit.
Literatura
Dle doporučení firmy.
Klíčová slova
Odborná praxe, technická dokumentace, materiálové inženýrství
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)