česky  čs
english  en
Teorie a metodika tváření (2331012)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:07.06.2002
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:8Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základy teorie tváření kovů. Napětí a deformace a jejich vzájemný vztah. Plasticita a analytické metody řešení. Tvařitelnost kovů. Jednotlivé tvářecí faktory a jejich vliv na tvářecí proces. Základy teorie a metodiky hlavních technologií plošného a objemového tváření. Výpočty silových a energetických parametrů. Metodika volby tvářecího stroje.
Teacher's
Ing. František Tatíček Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. František Tatíček Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. František Tatíček Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Klasifikace výrobních technologií a charakteristika tváření
2. Pracovní diagram, přetvárná pevnost - přetvárný odpor
3. Vztahy napětí - deformace, tensorové vyjádření stavu napětí a deformace
4. Tvařitelnost kovových materiálů
5. Přehled vlivu jednotlivých tvářecích faktorů
6. Analytické metody řešení tvářecích procesů
7. Základy teorie plošného tváření, rozdělení metod, metody dělení a ohýbání
8. Hluboké tažení plechů, výpočty energeticko-silových parametrů, KG křivky
9. Ohřev ve tváření kovů
10. Základy teorie objemového tváření, rozdělení metod, volné kování
11. Technologie pěchování, válcování a protlačování.
12. Technologie zápustkového kování
13. Rozdělení tvářecích strojů, metodika volby tvářecího stroje
Structure of tutorial
1. Bezpečnost práce, pracovní diagram
2. Výpočet deformací a intenzity deformace
3. Fordova zkouška pro rovinnou deformaci
4. Zjišťování exp. n při zkoušce tahem
5. Určení přetvárného odporu na padostroji
6. Zásoba plasticity, nanášení sítí
7. Mezní součinitel pro 1. tah
8. Měření plošné a normálové anizotropie
9. Výpočet sil dle Tomlenova
10. Zjišťování mezních diagramů K-G
11. Protlačování olova dopředné, zpětné
12. Energeticko-silové výpočty ve tváření
13. Zápočty, náhradní referáty
Literarture
1. Sylaby na webových stránkách Ú 12133
2. Kotouč a kol.: Teorie a metodika tváření. Návody ke cvičení. ČVUT 1992
3. Blaščík, Polák: Teória tvarnenia, Alfa - SNTL 1985
4. Počta: Základy teorie tváření kovů, SNTL 1966
5. Storožev, Popov: Teória tvarnenia kovov, Alfa - SNTL 1978
6. Hašek: Kování, SNTL Praha 1965
7. Kolektiv: Lisování, SNTL Praha 1971
Requirements
Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání technického směru.
Keywords
teorie tváření křivky napětí-deformace tvařitelnost objemové tváření plošné tváření
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)