česky  čs
english  en
Speciální technologie tváření (2331046)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Speciální metody zpracování plechů: stříhání, hluboké tažení, ohýbání, kovotlačení a vypínání. Tváření nepevnými nástroji. Tváření vysokými rychlostmi a energiemi. Problematika tření a mazání, ekologie maziv.
Moderní technologie zápustkového kování. Pravidla pro návrh tvaru výkovků a konstrukci zápustek pro přesné zápustkové kování. Protlačování, vícecestné kování, rotační kování, příčné klínové kování, postupové automaty. Objemové tváření neželezných slitin. Využití metod práškové metalurgie ve tváření.
Structure
1. Nové materiály pro plošné tváření, metody přesného stříhání
2. Speciální technologie tažení (bez přidržovače, tažení nepravidelných výtažků)
3. Speciální technologie ohýbání plechů a trubek
4. Kovotlačení a vypínání, nové technologie spojování plechů
5. Tváření nepevnými nástroji
6. Tváření vysokými rychlostmi a energiemi
7. Problematika tření a mazání, ekologie maziv
8. Metody zápustkového kování (volba tvářecího stroje, konstrukce zápustek)
9. Určení počtu tvářecích operací, zásady volby tvaru předkovků
10. Možnosti a podmínky pro zavedení technologie přesného kování
11. Vícecestné kování, příčné klínové válcování
12. Protlačování, rotační kování, postupové automaty
13. Objemové tváření neželezných slitin
14. Metody práškové metalurgie pro přípravu polotovarů
Structure of tutorial
1. Vybrané technologie tažení - individuální zadání referátů
2. Vybrané technologie ohýbání - individuální zadání referátů
3. Vybrané technologie kování - individuální zadání referátů
4. Vybrané technologie objemového tváření - individuální zadání referátů
5. Exkurze do lisovny
6. Exkurze do kovárny
7. Prezentace referátů studenty - zápočet
Literarture
1. Šanovec,J.- Čermák.J.-Mádle,L.: Mezní problémy a výpočetní technika ve tváření, Vyd. ČVUT 1989
2. Flaška,M.- Štekner,B.: Speciální letecké technologie,Vyd.ČVUT 1996
3. Čermák J., Dvořáková J.: Vybrané způsoby tváření, Vyd.ČVUT 1980
4. Informace ze stránek www a ústavního serveru
Requirements
Zkouška z předmětu Teorie a metodika tváření.
Keywords
lisování tažení ohýbání kování protlačování příčné klínové válcování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)