česky  čs
english  en
Technologičnost konstrukcí (2331065)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:06.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Technologičnost konstrukce z hlediska lití, tváření, svařování, obrábění a montáže. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti. Využívání CNC techniky.
Vyučující
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Zimní 2018/2019
Ing. Pavel Novák Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Letní 2017/2018
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Letní 2016/2017
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2016/2017
Osnova
1. Integrované inženýrství, vztah k technologičnosti konstrukce, ekonomika, výpočet výrobních nákladů.
2. Integrita povrchu, obecné zásady technologičnosti konstrukce.
3. Kriteria volby polotovaru. Porovnání odlévání, tváření a svařování.
4. Výhody, flexibilita, obtíže a omezení technologie lití.
5. Zásady konstrukce odlitků s ohledem na namáhání, rázy a únavu. Snižování hmotnosti odlitků. Faktory určující cenu odlitků. Jakost odlitků.
6. Zásady konstrukce modelů. Omezení a možnosti lití do pískových forem. Vady způsobené tuhnutím kovů. Zásady konstrukce přesných odlitů.
7. Zásady volby materiálu pro odlitek. Vztahy mezi mechanickými vlastnostmi zkušebních vzorků a reálných odlitků. Příklady volby materiálů pro odlitky.
8. Omezení a možnosti tváření kovů. Zásady volby postupu kování a konstrukce výkovků. Faktory ovlivňující přesnost výkovků.
9. Zásady konstukce při stíhání, ohýbání a tažení.
10. Zásady konstrukce při svařování. Výhody a omezení procesu. Svařitelnost ocelí.
11. Zásady konstrukce rotačních součástí obráběných na CNC strojích.
12. Zásady konstrukce nerotačních součástí obráběných na CNC strojích.
13. Obecné zásady konstrukce součástí obráběných na CNC strojích.
14. Příklady vhodné konstrukce dílů obráběných na CNC strojích.
Osnova cvičení
1. Zadání semestrálních prací.
2. Konzultace.
3. Návrh tvaru a modelování součástky v CADu pro 2,5D frézování.
4. Generování NC programu v CAMu pro frézku.
5. Simulace CL dat a eventuální úprava partprogramu.
6. Odladění NC programu na CNC řízené frézce.
7. Odevzdání a kontrola semestrálních prací
Literatura
1. Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.
2. Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.
3. Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
4. Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů.
5. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
6. Jandečka K.- Česánek J.- Kožmín P. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ - SKRIPTA PRO VÝUKU NC PROGRAMOVÁNÍ. ZČU PLZEŇ 2000, ISBN 80-7082-694-4.
7. Jandečka, K. Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. Skripta ZČU Plzeň, 1996.
8. Sova F. Automatizace výrobních procesů. Skripta VŠSE Plzeň Plzeň, 1986.
9. Sova F. Programování NC strojů, učební text postgraduálního kurzu. Plzeň, 1990
Požadavky
Klíčová slova
zásady konstrukce, slévání, tváření, svařování, programování CNC obráběcích strojů, technologičnost obrobků, CAD-CAM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)