česky  čs
english  en
Automatizace výrobních procesů (2331071)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Automatizace základních technologických procesů - slévárenských, svařovacích, tvářecích a povrchových úprav. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci. Mechanizace a automatizace ve slévárnách litiny a oceli. Automatizace a robotizace procesu tlakového lití včetně dalších periferií pracoviště. Navrhování a programování robotických pracovišť pro svařování. Navrhování a programování robotických pracovišť pro tváření plechů. Navrhování automatizovaných kovacích buněk. Návrh automatizovaných linek povrchových úprav.
Vyučující
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jiří Kuchař Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
1. Automatizace základních technologických procesů.
2. Automatizace slévárenských procesů.
3. Automatizace procesů tlakového lití.
4. Navrhování automatických pracovišť sléváren.
5. Automatizace svařovacích procesů.
6. Navrhování a programování robotických pracovišť pro svařování.
7. Automatizace tvářecích procesů.
8. Navrhování a programování robotických pracovišť pro tváření plechů.
9. Navrhování automatizovaných kovacích buněk.
10. Automatizace povrchových úprav.
11. Návrh automatizovaných linek povrchových úprav.
12. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci.
13. Prezentace vypracovaných referátů a zadaných úkolů.
Osnova cvičení
1. Seznámení s náplní předmětu
2. Exkurze ŠKODA Auto
3. Exkurze Reis, Válcovny trub, LEGO
4. Exkurze Kovofiniš, Bosch
Konzultace k miniprojektům
Obhajoby miniprojektů
Literatura
Web ústavu
Požadavky
Absolvování předmětů Základy technologie 1 a 2, Technologie 1 a 2.
Vypracování a obhajoba miniprojektů ze cvičení, 100% docházka - cvičení + exkurze.
Splnění odevzdání všeho nejpozději do 15.6.2018
Klíčová slova
Automatizace, mechanizace, návrhy pracovišť, technologické procesy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)