česky  čs
english  en
Automatizace výrobních procesů (2331071)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:20.04.2011
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Automatizace základních technologických procesů - slévárenských, svařovacích, tvářecích a povrchových úprav. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci. Mechanizace a automatizace ve slévárnách litiny a oceli. Automatizace a robotizace procesu tlakového lití včetně dalších periferií pracoviště. Navrhování a programování robotických pracovišť pro svařování. Navrhování a programování robotických pracovišť pro tváření plechů. Navrhování automatizovaných kovacích buněk. Návrh automatizovaných linek povrchových úprav.
Teacher's
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jiří Kuchař Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2022/2023
Structure
1. Automatizace základních technologických procesů.
2. Automatizace slévárenských procesů.
3. Automatizace procesů tlakového lití.
4. Navrhování automatických pracovišť sléváren.
5. Automatizace svařovacích procesů.
6. Navrhování a programování robotických pracovišť pro svařování.
7. Automatizace tvářecích procesů.
8. Navrhování a programování robotických pracovišť pro tváření plechů.
9. Navrhování automatizovaných kovacích buněk.
10. Automatizace povrchových úprav.
11. Návrh automatizovaných linek povrchových úprav.
12. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci.
13. Prezentace vypracovaných referátů a zadaných úkolů.
Structure of tutorial
1. Seznámení s náplní předmětu
2. Exkurze ŠKODA Auto
3. Exkurze Reis, Válcovny trub, LEGO
4. Exkurze Kovofiniš, Bosch
Konzultace k miniprojektům
Obhajoby miniprojektů
Literarture
Web ústavu
Requirements
Absolvování předmětů Základy technologie 1 a 2, Technologie 1 a 2.
Vypracování a obhajoba miniprojektů ze cvičení, 100% docházka - cvičení + exkurze.
Splnění odevzdání všeho nejpozději do 15.6.2018
Keywords
Automatizace, mechanizace, návrhy pracovišť, technologické procesy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)