česky  čs
english  en
Nedestruktivní kontrola výrobků (2331072)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:NKVApproved:15.11.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Structure
• Význam nedestruktivního zkoušení, aplikace v průmyslové praxi, typické vady jednotlivých výrobků
• Možnosti a omezení NDT metod, aplikace jednotlivých metod na zkoušené strojní součásti
• Vizuální kontrola
• Penetrační metoda
• Magnetická prášková metoda
• Ultrazvuková metoda
• Radiografická metoda
• Metoda vířivých proudů
• Metoda zkoušení netěsností
• Přehled ostatních používaných metod (akustická emise, neutronová radiografie, infračervená termografie…), hlavní oblasti použití
• Mechanizace a automatizace NDT metod při zkoušení při hromadné výrobě
• Kvalifikace NDT procesů (kvalifikace personálu, kvalifikace zkušebních zařízení
• Legislativa v oblasti NDT (předepsané postupy, instrukce, zkušební záznamy, kalibrace zařízení apod.)
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)