česky  čs
english  en
Technologie tváření (2331092)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:TETApproved:15.04.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy technologie tváření, základy tvařitelnosti, Základními principy vybraných technologií tváření, návrh a projektování výlisků, návrh a projektování výkovků, používaných tvářecích strojů a zařízení.
Teacher's
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
- Úvod do tváření, základní charakteristiky tváření, základní rozdělení tvářecích operací.
- Plastická deformace, základní zákony plastické deformace, vztah napětí a deformace.
- Tvařitelnost, faktory ovlivňující tvařitelnost, zkoušky tvařitelnosti.
- Charakteristika vybraných technologií tváření I.
- Charakteristika vybraných technologií tváření II.
- Výpočty energosilových parametrů pro vybrané výrobní technologie, volba tvářecích strojů pro plošné a objemové tváření, dosahovaná přesnost, používané polotovary.
- Pravidla pro návrh lisovacího plánu, volba můstků, návrh tvářecího stroje.
- Projektování lisoven, materiálové toky, manipulace s materiálem, návrh technologického postupu výlisku.
- Konstrukce lisovacího nástroje.
- Návrh konstrukce výkovku, volba přídavků, úkosů, poloměrů zaoblení a přechodů, tloušťky stěn, tolerance výkovků, návrh polotovaru.
- Volba předkovacích operací pro tváření na lisech a na bucharech, ohřev materiálu, návrh technologického postupu.
- Konstrukce kovacího nástroje.
- Tepelné zpracování, kontrola a čištění výkovků a výlisků.
Structure of tutorial
Návrh výlisku:
- Návrh nástřihového plánu
- Postup výroby výlisku
- Návrh tvářecího stroje
- Návrh dalších zařízení
- Materiálový tok
- Dispoziční řešení výroby
- Celkový výrobní postup
Návrh výkovku:
- Návrh tvaru výkovku
- Návrh polotovaru
- Návrh postupu výroby
- Návrh tvářecích strojů
- Návrh dalších zařízení
- Návrh dispozičního řešení
- Celkový výrobní postup
Literarture
- Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984,
- Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995,
- Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993,
- Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992
- Semiatin S.L.: ASM Handbook, 14B Metalworking: Sheet Forming, ASM International, 2006, ISBN 978-0-87170-710-9
- Semiatin S.L.: ASM Handbook, 14A Metalworking: Bulk Forming, ASM International, 2005, ISBN 0-87170-708-X
- další literatura dle doporučení přednášejícího
Keywords
Tvařitelnost+ Výpočty technologických parametrů, Konstrukce výkovků; Konstruzkce výlisků; Konstrukce nástrojů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)