Technologie slévání, tváření a svařování (2331093)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TSTSSchválen:24.03.2022
Platí do: ??Rozsah:3P+1C+1L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními beztřískovými výrobními technologiemi (v oblasti slévání, tváření, svařování a povrchových úprav)
Vyučující
Ing. Jan Kudláček Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Barbora Bryksí Stunová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Kudláček Ph.D.
Zimní 2022/2023
Osnova
• Úvod: Význam strojírenské technologie, základní pojmy a rozdělení beztřískových výrobních technologií
• Slévání I: Slévárenské vlastnosti a metalurgie slévárenských slitin. Interakce tekutých kovů s formou a plyny. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí železných slitin. Vady odlitků a jejich hodnocení.
• Slévání II: Rozdělení litin, strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu. Tavení litin v kuplovně a el. pecích, tepelné zpracování a očkování litin. Kontrola natavené litiny.
• Slévání III: Metody výroby forem a jader. Formovací směsi – jejich složení a vlastnosti. Konstrukce a výpočet vtokových
soustav. Tuhnutí odlitků, zásady nálitkování a stanovení velikosti nálitků. Speciální způsoby výroby modelů a speciální metody lití.
• Tváření I: Rozdělení tvářecích procesů. Základní principy plastické deformace. Technické parametry tvářecích strojů. Základní tvářecí procesy. Materiály pro tváření a druhy polotovarů. Dělení materiálu. Ohřev
• Tváření II: Technologie objemového tváření. Volné kování. Zápustkové kování. Tvářecí stroje. Protlačování. Kalibrace. Ražení.
• Tváření III: Technologie plošného tváření, Výpočet přetvárných sil. Tažné nástroje. Tažné lisy. Tažení drátů a tyčí. Válcování. Stříhání. Ohýbání. Rovnání
• Svařování I: Rozdělení svařovacích procesů. Metalurgie svařování. Svařitelnost kovových materiálů. Druhy svarů a příprava svarových ploch. Vnitřní pnutí a deformace svarových spojů a svařovaných konstrukcí
• Svařování II: Obloukového svařování – metody MIG, MAG, TIG, SAW, ESW. Přídavné materiály, ochranné plyny. Svařovací zařízení pro obloukové svařování.
• Svařování III: Odporové svařování. Navařování, Pájení. Speciální metody svařování. Kontrola kvality svarových spojů. Příprava svařovacích postupů a kvalifikace personálu.
• Zpracování plastů a kompozitů: Technologie zpracování práškových kovů. Technologie zpracování plastů a kompozitů. Polymerizace. Polykondenzace. Termoplasty a reaktoplasty. Kompozity. Výztuž. Vybrané technologie zpracování plastů a kompozitů
• Povrchové úpravy I: Úvod do technologie povrchových úprav. Koroze a protikorozní ochrana. Předúpravy povrchu. Ochrana životního a pracovního prostředí ve vztahu k oboru.
• Povrchové úpravy II: Rozdělení a základní principy technologií povrchových úprav. Technologie vytváření kovových a nekovových povlaků.
Literatura
Novotný, J.; Šanovec, J.; Bednář, B.; Kreibich, V.: Technologie I, ČVUT FS, Praha, 2006, ISBN 80-01-02351-6
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.7.2024, 2:00 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)