Teorie spojování a dělení materiálu (2331097)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení studentů se základními pojmy z oblasti spojování materiálů, popis principů jednotlivých metod svařování, pájení a tepelného dělení, informace z oblasti svařitelnosti nejpoužívanějších konstrukčních materiálů, problematikou metalurgie svarového spoje a řízení svařovacího procesu.
Vyučující
doc. Ing. Ladislav Kolařík Ph.D.
Letní 2019/2020
Osnova
Rozdělení metod svařování, metalurgie svarového spoje, teplotní cyklus a struktura svarového spoje
Vliv struktury a působících plynů na jakost svarového spoje, způsoby ochrany
Svařitelnosti základních typů konstrukčních materiálů
Napětí a deformace při svařování
Plamenové svařování a příbuzné technologie, výroba a typy plynů používaných při svařování
Elektrický oblouk, typy svařovacích zdrojů, metoda svařování MMA
Svařování el. obloukem v ochranných atmosférách
Svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování a navařování
Odporové svařování - bodové, švové, výstupkové, stykové, zařízení, použití
Speciální metody svařování - laser, plazma, elektronový svazek
Pájení, charakteristika, rozddělení metod, použití, aplikace
Základní způsoby tepelného dělení konstrukčních materiálů - řezání kyslíkem, plazmou, laserem
Metody nedestruktivní kontroly svarových spojů
Osnova cvičení
Rozdělení metod svařování, metalurgie svarového spoje, teplotní cyklus a struktura svarového spoje
Vliv struktury a působících plynů na jakost svarového spoje, způsoby ochrany
Svařitelnosti základních typů konstrukčních materiálů
Napětí a deformace při svařování
Plamenové svařování a příbuzné technologie, výroba a typy plynů používaných při svařování
Elektrický oblouk, typy svařovacích zdrojů, metoda svařování MMA
Svařování el. obloukem v ochranných atmosférách
Svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování a navařování
Odporové svařování - bodové, švové, výstupkové, stykové, zařízení, použití
Speciální metody svařování - laser, plazma, elektronový svazek
Pájení, charakteristika, rozddělení metod, použití, aplikace
Základní způsoby tepelného dělení konstrukčních materiálů - řezání kyslíkem, plazmou, laserem
Metody nedestruktivní kontroly svarových spojů
Literatura
Dunovský, J., Dubenský, R.: Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, ČVUT, Praha, 1991
Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999
Kuncipál a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, 1984
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.9.2021, 19:06 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)