česky  čs
english  en
Technologie slévání a tváření (2331506)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TSTSchválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně. Postupy výroby výkovků, protlačků. Přesnost, polotovary, užívaná zařízení. Postupy výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení. Výlisky z plastů. Samostatné zpracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku. Postup výroby výkovku. Kovací technologie. Kovací stroje a zařízení.
Vyučující
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2023/2024
Osnova
1. Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů plošným a objemovým tvářením
2. Postup výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení
3. Postup výroby výkovků, protlačků. Přesnost, polotovary, používaná zařízení
4. Zásady volby technologie pro výrobu odlitků
5. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně
6. Volba složení litin. Strukturní diagramy. Kriteria hodnocení litin.
7. Příklady návrhu přídavků, úkosů, modelů a jederníků.
8. Příklady návrhu a výpočtu vtokových soustav a nálitků.
9. Slévárenské formovací a jádrové směsi.
10. Metody zhutňování a vytvrzování slévárenských form a jader.
11. Slévárenské tavící pece. Výpočet kapacity a vsázky.
12. Způsoby tepelného zpracování, dokončování a kontroly odlitků.

Osnova cvičení
Individuální zpracování návrhu výroby tlakového odlitku, odlitku litého gravitačním litím do pískové formy, výkovku nebo výlisku
Literatura
- Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984, - Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995,
- Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993,
- Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

webovské stránky předmětu
Požadavky
Základy technologie I, Technologie I,

Platí pro LS 2014/15
Podmínky udělení zápočtu:
100% účast na cvičeních

Termíny odevzdání projektů:
1. odevzdaná verze všech projektů - nejpozději do 15.5.2015
Nejzašší termín odevzdání oprav do 29.5.2015
Klíčová slova
odlévání tváření příprava výroby zápustky tvářecí nástroje a stroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)