česky  čs
english  en
Technologie slévání a tváření (2331506)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:20.04.2011
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně. Postupy výroby výkovků, protlačků. Přesnost, polotovary, užívaná zařízení. Postupy výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení. Výlisky z plastů. Samostatné zpracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku. Postup výroby výkovku. Kovací technologie. Kovací stroje a zařízení.
Structure
1. Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů plošným a objemovým tvářením
2. Postup výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení
3. Postup výroby výkovků, protlačků. Přesnost, polotovary, používaná zařízení
4. Zásady volby technologie pro výrobu odlitků
5. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně
6. Volba složení litin. Strukturní diagramy. Kriteria hodnocení litin.
7. Příklady návrhu přídavků, úkosů, modelů a jederníků.
8. Příklady návrhu a výpočtu vtokových soustav a nálitků.
9. Slévárenské formovací a jádrové směsi.
10. Metody zhutňování a vytvrzování slévárenských form a jader.
11. Slévárenské tavící pece. Výpočet kapacity a vsázky.
12. Způsoby tepelného zpracování, dokončování a kontroly odlitků.

Structure of tutorial
Individuální zpracování návrhu výroby tlakového odlitku, odlitku litého gravitačním litím do pískové formy, výkovku nebo výlisku
Literarture
- Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984, - Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995,
- Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993,
- Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

webovské stránky předmětu
Requirements
Základy technologie I, Technologie I,

Platí pro LS 2014/15
Podmínky udělení zápočtu:
100% účast na cvičeních

Termíny odevzdání projektů:
1. odevzdaná verze všech projektů - nejpozději do 15.5.2015
Nejzašší termín odevzdání oprav do 29.5.2015
Keywords
odlévání tváření příprava výroby zápustky tvářecí nástroje a stroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)