česky  čs
english  en
Technologie zpracování plastů a kompozitů (2331508)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:TZPKApproved:15.11.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s konvenčními a moderními technologiemi zpracování polymerních a kompozitních materiálů, jako jsou extruze, vstřikování a jeho modifikace, vyfukování, vakuové tvarování, technologie zpracování kompozitů RTM, VBM, pultruze, navíjení, ruční laminace, stříkání atd. Zároveň je podán přehled o zpracovávaných materiálech, jejich fyzikálních a technologických vlastnostech, o recyklaci včetně historického kontextu.
Teacher's
Ing. Stefan Krebs Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Stefan Krebs Ph.D.
Letní 2022/2023
Structure
• Úvod do problematiky, historie, materiály, zpracovatelské technologie a recyklace plastů.
• Struktura a vlastnosti plastů, reologie plastů.
• Extruze plastových dílů. Stroje, linky, výrobky.
• Vstřikování plastů - technologie.
• Vstřikování plastů - nástroje, stroje.
• Další technologie zpracování plastů. Vakuové tvarování, vyfukování.
• Kompozitní materiály - rozdělení, historie, vlastnosti, aplikace.
• Technologie zpracování kompozitů.
• Kompozity pro leteckou techniku, hybridní kompozity.
• Nanokompozity, kompozity s kovovou matricí, kompozity s termoplastickou matricí, moderní makrokompozity a další trendy v oblasti kompozitů.
• Recyklace kompozitních dílů.
• Spojování plastů a kompozitů.
• Opakování probrané látky, prezentace výsledků semestrálních prací
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)