česky  čs
english  en
Technologie zpracování plastů (2331510)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TZPSchválen:06.01.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Představení nejčastějších technologií zpracování termoplastů, reaktoplastů a elastomerů, jejich specifik, dosahovaných parametrů a oblastí použití. Rozměrová přesnost výroby, obrábění plastů.
Vyučující
Ing. Barbora Bryksí Stunová Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Plasty a jejich technologické vlastnosti.
2. Přehled technologií pro zpracování plastů a jejich vzájemné srovnání.
3. Extruze; tvarování; válcování.
4. Vstřikování: princip, stroje pro vstřikování, vstřikovací jednotky, cyklus, polotovar a jeho příprava.
5. Vstřikování: objemové změny materiálu a výstřiku, technologičnost, forma a řízení jejího teplotního pole, parametry vstřikování.
6. Simulace procesu vstřikování plastů.
7. Modifikace vstřikování: sendvičové a vícekomponentní vstřikování, napěňování, in-mold dekorace a labeling.
8. Technologie zpracování elastomerů: gumárenské směsi a výrobky z nich.
9. Technologie zpracování elastomerů: výroba pneumatik, výroba klínových řemenů, výroba dalších prvků z elastomerů.
10. Technologie zpracování reaktoplastů
11. Bioplasty, recyklace, LCA polymerních výrobků.
12. Rozměrová a tvarová přesnost jednotlivých výrobních technologií, vliv obrábění na rozměrovou a tvarovou stabilitu.
13. Obrábění plastů (vznik a vedení tepla), nástroje a nástrojové materiály, nekonvenční technologie – frikční obrábění, vodní paprsek, laser, tepelné řezání.
Literatura
Klíčová slova
plasty, vstřikování plastů, extruze plastů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)