česky  čs
english  en
Automatizace výrobních procesů (2331512)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:AVPSchválen:27.06.2022
Platí do: ??Rozsah:3P+2C+0L
Semestr:Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními prvky automatizace základních výrobních procesů a s moderními trendy v oblasti výroby, které vedou ke zvýšení produktivity, kvality a opakovatelnosti výroby¨.
Osnova
• Úvod – vysvětlení pojmů: mechanizace, automatizace, robotizace, výhody, nevýhody, typy snímacích a kontrolních prvků
• Problematika automatizace výroby v souvislosti národní iniciativou Průmysl 4.0
• Navrhování robotických pracovišť a využití robotizace ve výrobních technologiích
• Automatizace slévárenských procesů - odlévání do kovových forem, tlakové lití
• Automatizace na slévárnách s pískovým hospodářstvím, návrh automatických pracovišť sléváren
• Automatizace svařovacích procesů, aplikace vhodných technologií, řízení a monitorování svařovacích parametrů
• Návrh automatů, robotizovaných pracovišť pro svařování, význam periferních zařízení, polohovadla, přípravky
• Automatizace v oblasti plošného tváření, návrh pracovišť pro tváření plechů
• Automatizace v oblasti objemového tváření, návrh automatických kovacích buněk
• Automatizace v oblasti lepení a aditivních technologii
• Automatizace procesů obrábění a montáží
• Automatizace v oblasti povrchových úpravách, návrh automatických linek pro PÚ
• Systémy řízení automatických provozů a vývojové trendy
Literatura
Elektronické podklady k výuce na: moodle.fs.cvut.cz/U12133/AVP
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)