česky  čs
english  en
Tvářecí nástroje (2332002)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Nástroje pro základní technologie plošného a objemového tváření. Technologičnost tvarů tvařenců. Kritéria volby tvářecích strojů. Vstupní údaje pro koncepci a konstrukci nástrojů. Třídění a normalizace. Základní výpočty a směrnice. Konstrukce zápustek.(Pro oborové studium Strojírenská technologie, pro oborové studium Výrobní a inovační inženýrství a pro oborové studium Materiálové inženýrství)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)