česky  čs
english  en
Projektování výroby polotovarů (2332003)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:11.06.2003
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně. Postupy výroby výkovků. Přesnost, polotovary, užívaná zařízení. Postupy výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení. Postupy výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení. Výlisky z plastů. Samostatné zpracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku. Postup výroby výkovku. Kovací technologie. Kovací stroje a zařízení.
Osnova
1. Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů plošným a objemovým tvářením
2. Postup výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení
3. Postup výroby výkovků. Přesnost, polotovary, používaná zařízení
4. Postup výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení
5. Zásady volby technologie pro výrobu odlitků
6. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně
7. Přesnost, přídavky, úkosy, vtoky, nálitky, vsázka
Osnova cvičení
Samostatné vypracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku.
Literatura
1. Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984
2. Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995
3. Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993
4. Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992
Požadavky
Technologie I
Klíčová slova
technologie slévání technologie tváření technologie svařování návrh výrobních postupů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)