česky  čs
english  en
Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence (2332010)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+4C
Semestr:ZKredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady přípravy výroby strojních součástí s ohledem na požadovanou jakost a hospodárnost výroby. Navrhování výrobních postupů, nástrojů, materiálu a strojního vybavení sléváren, kováren, lisoven a svařoven. Úpravy konstrukce strojních součástí s ohledem na výrobní technologii, předepsaný materiál a objem výroby. Stanovení technologických přídavků, výrobních podmínek, parametrů a výrobních časů. Základní kapacitní propočty. Podklady pro kalkulaci nákladů. Návrhy a porovnávání alternativních řešení.

Osnova
Úloha a cíle technické přípravy výroby. Úpravy konstrukce součástí s ohledem na výrobní technologii, požadovanou jakost a objem výroby. Technologické přídavky. Opatření ke zlepšení a udržení jakosti. Zásady volby materiálu s ohledem na způsob výroby. Výhody, oblasti použití a rizika jednotlivých slitin. Základy návrhu postupu výroby odlitků, výkovků, výlisků a svařenců. Návrh výrobních podmínek, základní kapacitní propočty. Volba modelového zařízení, nástrojů, přípravků, strojů a potřebných zařízení. Výchozí podklady pro kalkulaci výrobních nákladů.
Osnova cvičení
Úpravy konstrukce součástí s ohledem na výrobní technologii a objem výroby. Návrh technologických přídavků a opatření k dosažení požadované jakosti výrobků. Úpravy volby materiálu s ohledem na postup výroby. Návrh postupu výroby odlitku, výkovku, výlisku a svařence. Návrh výrobních podmínek a základní kapacitní propočty. Volba modelového zařízení, nástrojů, přípravků, pomocných materiálů, strojů a zařízení. Odhad výrobních nákladů.


Literatura
Bednář, B. a kol: Technologičnost konstrukce I. Vydavatelství ČVUT, 2005
Král, M. - Dunovský, J. - Bednář, B.: Projektování výrobních procesů - návody ke cvičení. Vydavatelství ČVUT, 1989
Požadavky
Absolvování předmětů:Technologie 1, Teorie slévání a Teorie spojování a dělení materiálu.
Klíčová slova
projektování, výroba, odlitky, výkovky, výlisky, svařované díly
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)