česky  čs
english  en
Metalurgie slévárenských slitin (2332012)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:MSSApproved:15.11.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Teacher's
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Milan Němec CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Milan Němec CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Irena Kubelková Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Milan Němec CSc.
Letní 2021/2022
Structure
• Schéma slévárny - výrobní toky. Technologická zařízení sléváren. Pecní agregáty pro tavení ocelí a litin.
• Metody výroby odlitků. Výroba netrvalých forem a jader. Formovací stroje a formovací linky. Pánve a odlévání tekutého kovu
• Apretace odlitků. Technologické toky odlitků v čistírně. Tryskání odlitků. Odstraňování vtoků a nálitků. Dokončovací apretační práce
• Způsoby kontroly taveniny, termická analýza
• Způsoby kontroly odlitků. Vady odlitků.
• Opravy odlitků
• Slévárenské slitiny železa – vlastnosti, použití. Grafitické litiny. Litina s lupínkovým grafitem, litina s kuličkovým grafitem
• Litina s vermikulárním grafitem, temperovaná litina. Legované litiny. Metalurgie litin
• Rozdělení ocelí na odlitky. Ocele uhlíkové. Ocele nízko, středně a vysokolegované. Metalurgie ocelí
• Tepelné zpracování ocelí a litin. Žíhací pece. Postupy tepelného zpracování
• Slévárenské slitiny neželezných kovů. Slévárenské slitiny hliníku – zásady tavení, tepelné zpracování.
• Slévárenské slitiny mědi CuZn mosazi, CuSn, CuAl bronzy.
• Slévárenské slitiny hořčíku – metalurgické a technologické zásady. Metalurgie slitin Sn, Zn, Ti.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)