Metalurgie slévárenských slitin (2332012)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:MSSSchválen:15.11.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Vyučující
doc. Ing. Milan Němec CSc.
Letní 2019/2020
Osnova
• Schéma slévárny - výrobní toky. Technologická zařízení sléváren. Pecní agregáty pro tavení ocelí a litin.
• Metody výroby odlitků. Výroba netrvalých forem a jader. Formovací stroje a formovací linky. Pánve a odlévání tekutého kovu
• Apretace odlitků. Technologické toky odlitků v čistírně. Tryskání odlitků. Odstraňování vtoků a nálitků. Dokončovací apretační práce
• Způsoby kontroly taveniny, termická analýza
• Způsoby kontroly odlitků. Vady odlitků.
• Opravy odlitků
• Slévárenské slitiny železa – vlastnosti, použití. Grafitické litiny. Litina s lupínkovým grafitem, litina s kuličkovým grafitem
• Litina s vermikulárním grafitem, temperovaná litina. Legované litiny. Metalurgie litin
• Rozdělení ocelí na odlitky. Ocele uhlíkové. Ocele nízko, středně a vysokolegované. Metalurgie ocelí
• Tepelné zpracování ocelí a litin. Žíhací pece. Postupy tepelného zpracování
• Slévárenské slitiny neželezných kovů. Slévárenské slitiny hliníku – zásady tavení, tepelné zpracování.
• Slévárenské slitiny mědi CuZn mosazi, CuSn, CuAl bronzy.
• Slévárenské slitiny hořčíku – metalurgické a technologické zásady. Metalurgie slitin Sn, Zn, Ti.
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 9.8.2020, 19:59 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)