česky  čs
english  en
Nástroje pro výrobu polotovarů (2332016)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:26.05.2004
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Nástroje pro základní technologie plošného a objemového tváření. Modelová zařízení pro výrobu pískových forem.
Osnova
1. Metodika tvorby postupových výkresů. Materiály pro modelová zařízení.
2. Hlavní součásti modelových zařízení. Konstrukce dřevěných modelů a jaderníků (rozebíracích a výklopných).
3. Konstrukce a navrhování modelových desek. Konstrukce a návrh kovových jaderníků.
4. Využití technologie "Rapid prototyping" ve výrobě modelů.
5. Navrhování nástrojů pro výrobu výlisků.
6. Navrhování nástrojů pro výrobu výlisků.
7. Navrhování nástrojů pro výrobu zápustkových výkovků.
Osnova cvičení
1. Návrh konstrukce modelového zařízení pro jednodušší odlitek (min. 2, max. 4 jádra) pro kusovou výrobu (dřevěný model s dřevěnými jaderníky).
2. Návrh konstrukce modelového zařízení pro jednodušší odlitek (min. 2, max. 4 jádra) pro kusovou výrobu (dřevěný model s dřevěnými jaderníky).
3. Exkurze - Slévárna AGMA, Praha, Modelárna MODELA GSK, Praha.
4. Exkurze Modelárna Rupert, Čelákovice.
5. Návrh konstrukce modelového zařízení pro jednodušší odlitek (min. 2, max. 4 jádra) pro sériovou výrobu (modelové desky a kovové jaderníky).
6. Návrh konstrukce modelového zařízení pro jednodušší odlitek (min. 2, max. 4 jádra) pro sériovou výrobu (modelové desky a kovové jaderníky).
7. Vyhodnocení projektu - část slévání.
8. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.
9. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.
10. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.
11. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.
12. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.
13. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.
14. Vyhodnocení projektu - část tvářecí nástroje.
Literatura
1. Zelenka,A.- Král,M.: Projektování výrobních procesů, ČVUT 1993.
2. Kotouč a kol.: Tvářecí nástroje, ČVUT 1993.
3. Málek, M.: Technologie výroby modelových zařízení I, SNTL 1984.
4. Lišková - Otáhalová: Odborné kreslení pro učební obor Modelář, SNTL 1984.
5. Málek, M.: Materiály - pro učební obor Modelář, SNTL 1985.
Klíčová slova
tváření lisováním, protlačováním a kováním konstrukce slévárenských modelů jádra modelové zařízení modelová deska konstrukce jaderníků rapid prototyping
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)