česky  čs
english  en
Speciální technologie povrchových úprav (2332025)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Technologie speciálních povrchových úprav, progresivní technologie, trendy. Měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní technika v řízení a kontrole provozů povrchových úprav. Speciální předúpravy povrchu, sdružené předúpravy, kontrola kvality předúpravy. Konverzní vrstvy, mezioperační ochrana, anodická oxidace. Zkušebnictví a kontrola kvality povrchových úprav. Způsoby vytváření funkčních povlaků, ověřování vlastností. Povrchové úpravy proti žáru a otěru, speciální kluzné povlaky. Otěruvzdornost, tribologické vlastnosti. Galvanické slitinové a kompozitní povlaky. Žárově stříkané povlaky a jejich složení. Žárové pokovení v roztavených kovech. Galvanoplastika, vylučování silných povlaků. Výroba forem pro strojírenské technologie metodami povrchových úprav. Povrchové úpravy v elektrotechnice a elektronice. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů. Povlaky s obsahem nanočástic. Likvidace odpadních vod a environmentální problematika. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.
Vyučující
doc. Ing. Viktor Kreibich CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Jiří Kuchař Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Viktor Kreibich CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Jiří Kuchař Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do speciálních technologií povrchových úprav, progresivní technologie, trendy.
2. Předúpravy povrchu v souvislosti s novými technologiemi povrchových úprav, mezioperační ochrana.
3. Slitinové a kompozitní povlaky.
4. Silné galvanické povlaky.
5. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů, v elektrotechnice.
6. Ekologické aspekty technologií povrchových úprav včetně předúprav.
7. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.
Osnova cvičení
1. Principy ochrany povrchových úprav, funkční vlastnosti povlaků, zadání semestrálních prací
2. Speciální předúpravy povrchu, sdružené předúpravy, kontrola kvality předúpravy - praktické
3. Konverzní vrstvy (alkalické černění, fosfátování, .), inhibitory koroze - praktické
4. Anodická oxidace (tvrdá anodická oxidace, dekorativní anodická oxidace) - praktické
5. Vybrané technologie galvanického pokovení - praktické
6. Galvanoplastika - praktické
7. Žárové nástřiky (metalizace) - praktické
8. Kompozitní a funkční povlaky, speciální kluzné povlaky, kontrola tribologických vlastností - praktické
9. Povlaky s obsahem nanočástic - praktické
10. Likvidace odpadních vod, neutralizační stanice - praktické
11. Kontrola kvality v oblasti povrchových úprav, environmentální zkušebnictví - praktické
12. Audiovizuální podpora studia STPÚ pro vybrané technologie povrchových úprav (popřípadě exkurze)
13. Prezentace semestrálních prací
14. Závěrečné cvičení, shrnutí studia, kontrola laboratorních úloh
Literatura
Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.
Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.
Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.
Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.
Požadavky
Vypracování praktického referátu
Vypracování a prezentace semestrální práce
Úspěšné absolvování zápočtového testu
Účast na exkurzi (-ích)
Docházka - maximálně 2 omluvené absence
Klíčová slova
Koroze, povrchové úpravy, galvanotechnika, galvanoplastika, konverzní vrstvy, anodická oxidace, metalizace, kluzné povlaky, povlaky s nanočásticemi, likvidace OV, kompozitní povlaky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)