česky  čs
english  en
Pájení a lepení (2332026)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:9Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení metod, základy tvrdého a měkkého pájení (význam pojmů: povrchové napětí, kapilarita, smáčivost). Popis jednotlivých metod pájení, princip, techniky provedení, zařízení, aplikace a využití. Typy spotřebních materiálů (pájky, tavidla apod.) a jejich funkce. Výhody a nevýhody jednotlivých metod pájení. Zdraví a bezpečnost při pájení. Adhezní způsoby spojování materiálů a jejich využití. Teorie lepení a typy lepidel.
Osnova
Literatura
Ruža, V.: Pájení, SNTL, Praha, 1988
Klíčová slova
Pájení, měkké pájení, tvrdé pájení, lepení, smáčivost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)