česky  čs
english  en
Defektoskopie (2332031)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:25.05.2004
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Přednášející: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.; Ing. Václav Jandura, PhD.
Seznámení s metodami NDT používanými v průmyslu. Zhodnocení možností a omezení jednotlivých metod NDT. Základní principy metod, způsoby provedení. Příklady využití defektoskopických metod v praxi.
Osnova
1. Význam nedestruktivního zkoušení, aplikace v průmyslové praxi
2. Možnosti a omezení metod NDT, použití jednotlivých metod na zkoušený typ součásti
3. Vizuální metoda
4. Kapilární metoda
5. Magnetická prášková metoda
6. Ultrazvuková metoda
7. Radiografická metoda
8. Metoda vířivých proudů
9. Metoda zkoušení netěsností
10. Přehled dalších využívaných metod (akustická emise, neutronová radiografie, infračervená termografie...), základní oblasti aplikací
11. Mechanizace a automatizace NDT metod při zkoušení v hromadné výrobě
12. Způsobilost NDT procesů (kvalifikace personálu, způsobilost zkušebních zařízení...)
13. Způsobilost NDT procesů (kvalifikace personálu, způsobilost zkušebních zařízení...)
14. Legislativa v oblasti NDT (písemné postupy, instrukce, protokolování výsledků, kalibrace zařízení...)
Osnova cvičení
1. Školení bezpečnosti práce a ochrana zdraví
2. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.
3. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.
4. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.
5. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.
6. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.
7. Test znalostí z oblasti NDT.
Literatura
1. Jandura, V.: Sylaby přednášek z oblasti NDT.
2. Věchet, M. et al.: Defektoskopie v otázkách a odpovědích; SNTL, Praha 1989
3. Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem; SNTL, Praha 1989
Klíčová slova
nedestruktivní zkoušení vizuální kontrola kapilární zkoušení magnetická prášková metoda ultrazvuk radiografie vířivé proudy netěsnost akustická emise termografie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)