česky  čs
english  en
Technologie zpracování plastů a kompozitů (2332034)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:02.08.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními technologiemi zpracování plastů a kompozitních materiálů a s problematikou spojování a recyklace těchto materiálů. Součástí předmětu jsou exkurse a praktická cvičení, na kterých si studenti vyrobí kompozitní díl, provedou zkoušky mechanických vlastností, vyzkouší si lepení a obrábění kompozitních dílů a opravy.
Osnova
1. Úvodní přednáška, historie, materiály, technologie, problematika výroby a zpracování plastů.
2. Reologie plastů.
3. Extruze plastových dílů.
4. Technologie vstřikování plastů - technologie.
5. Technologie vstřikování plastů - nástroje, stroje.
6. Další technologie zpracování plastů. Spojování plastů.
7. Kompozitní materiály - druhy, rozdělení.
8. Technologie zpracování kompozitů.
9. Mechanické vlastnosti kompozitů - konstrukce a výpočty.
10. Kompozity pro leteckou techniku, hybridní kompozity.
11. Spojování kompozitů, zkoušení.
12. Recyklace plastových a kompozitních dílů.
13. Závěrečná přednáška, shrnutí, diskuse.
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení - zadání referátu.
2. Exkurse vstřikovna.
3. Exkurse nástrojárna.
4. Exkurse LA Composite.
5. Zpracování kompozitů - přípravky, separace, nástřih, skladba, vytvrzení.
6. Zpracování kompozitů - demontáž přípravků, čištění přípravků, obrábění dílů a opravy.
7. Zpracování kompozitů - zkoušky mechanických vlastností. Test. Zápočet.
Literatura
1.Krebs, J.: Teorie zpracování nekovových materiálů. TU v Liberci, 2006
2.Lenfeld, P.: Technologie II (Zpracování plastů). TU v Liberci, 2006
3.Příloha TT Plasty
4.web
Požadavky
100% účast na cvičeních a exkursích. Vypracování a uznání referátu. Závěrečný test.
Klíčová slova
Technologie zpracování plastů, Technologie zpracování kompozitů, VBM, Vytvrzování.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)