česky  čs
english  en
Povrchové úpravy (2332037)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:8Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru. Základy koroze, rozdělení a druhy koroze. Protikorozní ochrany ve strojírenství, způsoby ochrany proti korozi.Korozní zkušebnictví. Předúpravy a čištění povrchů. Konverzní povlaky a vrstvy (eloxování, chromátování, fosfátování, černění). Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení. Povlaky z nátěrových hmot a plastů. Smalty, anorganické nátěry. Ekologické aspekty povrchových úprav, projektování provozů.
Osnova
1. Povrchové úpravy a koroze
2. Předúpravy povrchu
3. Konverzní vrstvy
4. Anorganické povrchové úpravy
5. Organické povrchové úpravy
6. Technologické postupy povrchových úprav
7. Ekologické aspekty povrchových úprav
Osnova cvičení
1. Předúpravy povrchu I.
2. Předúpravy povrchu II.
3. Elektrolytické pokovení
4. Chemické pokovení
5. Konverzní vrstvy I
6. Konverzní vrstvy II
7. Organické povlaky
Literatura
Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980
Požadavky
Znalost základů koroze a rozdělení povrchových úprav. Návaznost na předmět Technologie I.
Klíčová slova
koroze povrchové úpravy galvanotechnika organické povlaky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)