Technologie povrchových úprav (2332038)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Obsahem předmětu TPU je úvod do problematiky povrchových úprav (význam a cíle oboru). Jsou představeny základy koroze, rozdělení a její druhy. TPU se zaměřuje na protikorozní ochrany ve strojírenství i dalších odvětvích. Jsou přestaveny procesy předúpravy povrchu (mechanické, chemické). Mezi probírané technologie povrchových úprav patří technologie pokovení (např. galvanotechnika, žárové pokovení), technologie konverzních vrstev, dále nanášení organických povlaků. Důležitou problematikou jsou také ekologické aspekty, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav.
Vyučující
doc. Ing. Viktor Kreibich CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Viktor Kreibich CSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Jiří Kuchař Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru
2. Základy koroze, rozdělení a její druhy
3. Protikorozní ochrany ve strojírenství
4. Předúpravy mechanické a předúpravy chemické (elektrochemické)
5. Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení, konverzní povlaky a vrstvy
6. Povlaky z nátěrových hmot a plastů, smaltování, anorganické nátěry
7. Ekologické aspekty povrchových úprav, technologičnost konstrukce, provozy povrchových úprav
Osnova cvičení
1. Úvod do povrchových úprav, zadání semestrálních prací, bezpečnost práce
2. Základy koroze, rozdělení a její druhy
3. Předúpravy mechanické
4. Předúpravy chemické (elektrochemické)
5. Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika
6. Žárové pokovení
7. Konverzní povlaky a vrstvy
8. Povlaky z nátěrových hmot a plastů
9. Ekologické aspekty povrchových úprav
10. Základní metody zkušebnictví v oboru PÚ
11. Exkurze
12. Exkurze
13. Prezentace závěrečných prací, zápočet
Literatura
Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999.
Požadavky
Vypracování praktického referátu
Vypracování a prezentace semestrální práce
Úspěšné absolvování zápočtového testu
Účast na exkurzi (-ích)
Docházka - maximálně 2 omluvené absence
Klíčová slova
Koroze, mechanické předúpravy, chemické předúpravy, povrchové úpravy, galvanotechnika, metalizace, organické povlaky, zkušebnictví povrchových úprav
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 8:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)