česky  čs
english  en
Technologie povrchových úprav (2332057)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TPUSchválen:27.06.2022
Platí do: ??Rozsah:1P+2C+0L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Obsahem předmětu je úvod do problematiky povrchových úprav (význam a cíle oboru). Jsou představeny základy koroze, rozdělení a její druhy. Předmět se zaměřuje na protikorozní ochrany ve strojírenství i dalších odvětvích. Jsou přestaveny procesy předúpravy povrchu (mechanické, chemické). Mezi probírané technologie povrchových úprav patří technologie pokovení (např. galvanotechnika, žárové pokovení), technologie konverzních vrstev, dále nanášení organických povlaků. Důležitou problematikou jsou také ekologické aspekty, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav.
Osnova
Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru.
Základy koroze, rozdělení a její druhy.
Protikorozní ochrany ve strojírenství.
Předúpravy mechanické a předúpravy chemické (elektrochemické).
Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení, konverzní povlaky a vrstvy.
Povlaky z nátěrových hmot a plastů, smaltování, anorganické nátěry.
Ekologické aspekty povrchových úprav, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav.
Literatura
1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.
2. Kreibich, V., Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.
3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.
4. Chovancová, M., Fellner, P., Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.
5. BARTONÍČEK, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.
6. BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)