česky  čs
english  en
Letecké a kosmické technologie (2332061)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:LKTSchválen:06.03.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět dává přehled o základních technologiích letecké, případně kosmické techniky používanými při výrobě letecké a kosmické techniky v ČR a ve světě a s jejich vztahem ke konstrukci, analýzám a certifikaci leteckých a kosmických konstrukcí. V předmětu jsou začleněny odborné exkurze do podniků zabývající se výrobou letecké a kosmické techniky.Předmět dává přehled o základních technologiích letecké, případně kosmické techniky používanými při výrobě letecké a kosmické techniky v ČR a ve světě a s jejich vztahem ke konstrukci, analýzám a certifikaci leteckých a kosmických konstrukcí. V předmětu jsou začleněny odborné exkurze do podniků zabývající se výrobou letecké a kosmické techniky.
Vyučující
Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Ladislav Kolařík Ph.D.
Letní 2023/2024
Osnova
1. Stav leteckých a kosmických technologií v podmínkách ČR a ve světě. Plánování technické přípravy letecké výroby.
2. Třískové obrábění kovových leteckých a kosmických konstrukcí.
3. Tváření kovových leteckých konstrukcí.
4. Nýtované letecké konstrukce, mechanizace a automatizace. Šroubové spoje.
5. Bodové, švové, třecí a laserové svařování leteckých konstrukcí.
6. Nedestruktivní kontrolní metody v leteckých a kosmických konstrukcí.
7. Povrchové úpravy v letecké a kosmické výrobě. Odolnost prostředí. Chemické a elektrochemické obrábění.
8. Tepelné zpracování neželezných kovů, měření tvrdosti, mechanické zpevňování povrchu kovových materiálů.
9. Technologie výroby pohonných jednotek.
10. Kompozitní materiály pro letectví a kosmonautiku. Technologie výroby kompozitních konstrukcí.
11. Materiály v interiérech dopravních letadel. Použití skla a transparentních termoplastů.
12. Lepené a sendvičové konstrukce.
13. Aplikace aditivních technologií v leteckých a kosmických konstrukcích.
Osnova cvičení
• Odborná exkurze 1
• Odborná exkurze 2
• Odborná exkurze 3
Literatura
• J. Dunovský: Speciální technologie, ČVUT Praha, 1995
• M. Flaška, B. Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996
• Saha, P. (2017). Aerospace Manufacturing Processes. Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/9781315367965
• ASM INTERNATIONAL. (2001). ASM handbook. Volume 21, Composites. Materials Park, OH, ASM International. https://doi.org/10.31399/asm.hb..v21.9781627081955
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)