česky  čs
english  en
Projekt II. (2332992)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:7Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače v ucelené formě s činnostmi souvisejícími s přípravou výroby strojních součástí, s důrazem na dosažení požadované jakosti a hospodárnosti výroby. Výchozím polotovarem může být výlisek, výkovek, odlitek nebo svařenec. Posluchači navrhují výrobní postup, potřebné nástroje, přípravky, materiál, strojní zařízení, upravují tvar s ohledem na výrobní technologii, stanovují technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy. V závěru provádějí kalkulaci nákladů a navrhují výhodnější výrobní varianty.
Osnova
Osnova cvičení
1. Zadání výkresu součásti, specifikace požadavků na jakost, požadovaného počtu kusů a vybavení pracoviště.
2. Úpravy výrobku z hlediska technologičnosti výroby polotovaru
3. Návrh technologického postupu výroby polotovaru
4. Návrh technologických podmínek, kalkulace, výpočty
5. Návrh potřebných nástrojů
6. Posouzení výrobku z hlediska technologičnosti obrábění
7. Návrh technologického postupu obrábění výrobku nebo nástroje
8. Návrh potřebného strojního vybavení, pomůcek a měřidel
9. Kalkulace spotřeby času při obrábění
10. Specifikace nákladů na výrobní proces (přímých i nepřímých)
11. Propočet jednotlivých nákladových položek procesu, vč. přípravy výroby
12. Návrh na úpravu procesu směřující ke snížení nákladů
13. Zpracování síťového grafu projektu
14. Prezentace a hodnocení projektu
Literatura
Klíčová slova
technologický postup strojírenská technologie kalkulace nákladů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)