česky  čs
english  en
Diplomová práce (2332995)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:26.05.2004
Platí do: ??Rozsah:10B
Semestr:*Kredity:20
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření diplomové práce.
Osnova
Osnova cvičení
Cvičení probíhá individuální formou mezi studentem a vedoucím bakalářské diplomové práce. Plán práce navrhuje a jeho plnění kontroluje vedoucí bakalářské diplomové práce.
Literatura
ČSN ISO 690
Požadavky
Klíčová slova
diplomová práce experiment
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)