česky  čs
english  en
Počítačová podpora technologických procesů I. (2333020)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:11.06.2003
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:9Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Softwary pro simulaci v oblasti objemového tváření a slévání. Osvojení základních pravidel při práci s daným softwarem. Rozbor technologičnosti výroby tvářením a sléváním zadané součásti s ohledem na její materiál, přesnost a počet kusů. Vytvoření modelu součásti a následně modelu výkovku či odlitku. Volba okrajových a počátečních podmínek pro numerickou simulaci dané technologie. Provedení a vyhodnocení simulace pro vybranou variantu. Kritické zhodnocení obou variant výroby.
Osnova
Možnosti využívání numerické simulace metodou FEM v oblasti tváření a slévání kovů
Osnova cvičení
1. Úvod do simulace slévání, práce se softwarem Foundry Technology III
2. Modelování odlitků a nálitků pro odlitky z oceli a litiny s kuličkovým grafitem
3. Simulace tuhnutí ocelového odlitku
4. Simulace tuhnutí odlitku z litiny s kuličkovým grafitem
5. Opravy a modelování vtokového systému
6. Simulace plnění formy a následného tuhnutí odlitku
7. Vyhodnocení simulací
8. Úvod do simulace zápustkového kování
9. Práce se softwarem FormFEM -simulace
10. Návrh technologického postupu, vytvoření modelu výkovku - simulace
11. Volba okrajových a počáteční podmínek - simulace
12. Návrh tvaru předkovku - simulace
13. Simulace - možnost změny parametrů
14. Vyhodnocení simulace, porovnání obou technologií
Literatura
1. Návod k práci se simulačním softwarem NovaFlow&Solid ; Návod k práci se simulačním softwarem FormFEM
2. Herman a kol. Počítačové simulace ve slévárenství, ČVUT, 2001
Požadavky
Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání technického směru.
Klíčová slova
simulace plnění formy simulace tuhnutí odlitku počítačová podpora technologie simulace zápustkového kování technologický postup kování okrajové a počáteční podmínky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)