Počítačová podpora technologických procesů I. (2333020)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:9Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Softwary pro simulaci v oblasti objemového tváření a slévání. Osvojení základních pravidel při práci s daným softwarem. Rozbor technologičnosti výroby tvářením a sléváním zadané součásti s ohledem na její materiál, přesnost a počet kusů. Vytvoření modelu součásti a následně modelu výkovku či odlitku. Volba okrajových a počátečních podmínek pro numerickou simulaci dané technologie. Provedení a vyhodnocení simulace pro vybranou variantu. Kritické zhodnocení obou variant výroby.
Structure
Možnosti využívání numerické simulace metodou FEM v oblasti tváření a slévání kovů
Structure of tutorial
1. Úvod do simulace slévání, práce se softwarem Foundry Technology III
2. Modelování odlitků a nálitků pro odlitky z oceli a litiny s kuličkovým grafitem
3. Simulace tuhnutí ocelového odlitku
4. Simulace tuhnutí odlitku z litiny s kuličkovým grafitem
5. Opravy a modelování vtokového systému
6. Simulace plnění formy a následného tuhnutí odlitku
7. Vyhodnocení simulací
8. Úvod do simulace zápustkového kování
9. Práce se softwarem FormFEM -simulace
10. Návrh technologického postupu, vytvoření modelu výkovku - simulace
11. Volba okrajových a počáteční podmínek - simulace
12. Návrh tvaru předkovku - simulace
13. Simulace - možnost změny parametrů
14. Vyhodnocení simulace, porovnání obou technologií
Literarture
1. Návod k práci se simulačním softwarem NovaFlow&Solid ; Návod k práci se simulačním softwarem FormFEM
2. Herman a kol. Počítačové simulace ve slévárenství, ČVUT, 2001
Requirements
Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání technického směru.
Keywords
simulace plnění formy simulace tuhnutí odlitku počítačová podpora technologie simulace zápustkového kování technologický postup kování okrajové a počáteční podmínky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 30.5.2024, 17:43 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)